top of page
1083:0b.png

Betreffende: Heraanleg van de as Beeckmans-Sorensen-Fabiola-Goedefroy-De Brouckère

Bedankt voor uw bezoek aan deze pagina.  Hieronder vindt u een tekstvoorstel dat u al dan niet integraal kan delen met de gemeente in het kader van het openbaar onderzoek naar de heraanleg van de as Beeckmans - De Brouckère. 

Ten laatste op 4 januari 2022 dient u onderstaande - al dan niet aangepaste - tekst te sturen naar atro@ganshoren.brussels en ep.oo@ganshoren.brussels

Geachte,

 

De plannen die vandaag voorliggen zijn volgens mij onvoldoende. Er zitten enkele punctuele verbeteringen in, maar globaal is dit een ondermaats project, dat vooral het status quo zal bestendigen. Het kan volgens mij op geen enkele manier in aanmerking kan komen voor een stedenbouwkundige vergunning, omdat de plannen heel wat cruciale principes en richtlijnen rond de heraanleg van de openbare ruimte met de voeten treden. Het project wordt (helaas) ook op geen enkele manier geïntegreerd in een meer globale visie op mobiliteit in de gemeente.

 

Volgende opmerkingen op de plannen verdienen volgens mij de meeste aandacht:

 

  • Geen versmalling van de voetpaden

  • Herziening van de fietspaden en bufferzone conform de wettelijke bepalingen

  • Betere doorstroming van openbaar vervoer door bvb reductie van de druk van gemotoriseerd verkeer

  • Reductie van autoverkeer – vandaag tellen we 10.000 voertuigen per dag op deze as – door bvb te werken met een slimme verkeersfilter

 

Met beleefde groet,


bottom of page